Silnice nižších tříd

Vesnice

Kromě dálnic a rychloistních silnic je v České republice zpoplatněno 202 km silnic I. třídy. Zpoplatněná část tvoří pouze zlomek z celkové délky 5832 km silnic I. třídy. Zpoplatněny jsou ty úseky, které nahrazují nedokončené dálnice (zejména od hraničních přechodů k existující dálniční síti), nebo zabraňují objíždění zpoplatněných dálnic (např. v Moravskoslezském kraji). Debata o dalším zpoplatnění silnic I. třídy probíhá prakticky od spuštění mýtného systému v roce 2007. Ani v současné době však neexistuje důvěryhodná studie proveditelnosti zpoplatnění silnic nižších tříd, která by byla zpracována na základě expertní znalosti, podrobena kritickému rozboru široké odborné veřejnosti a následně konsensuálně přijata.

Všechny otázky, které pracovní skupina odpověděla k tématu zpoplatnění silnic nižších tříd elektronickým mýtným, najdete v naší znalostní bázi a zobrazit si je můžete kliknutím na tento odkaz.