AETIS

Jaké státy se účastní projektu REETS?

Projektu REETS se na straně výběrčích mýtného (anglicky „Toll Chargers“) účastní odpovědné subjekty z Francie, Rakouska, Německa, Polska, Itálie, Španělska, Dánska a Švýcarska. Země s větším počtem výběrčích mýtného (zejména v podobě dálničních koncesionářů) jsou zastoupeni asociacemi (např. Francie – ASFA, Španělsko – AISCAT). Strana budoucích poskytovatelů EETS služeb (anglicky „EETS Provider“, v terminologii REETS projektu „Service Provider“) je reprezentována asociací AETIS. Česká republika jako výběrčí se projektu REETS neúčastní, na straně poskytovatelů je v asociaci AETIS aktivní společnost W.A.G. payment solutions, a.s.