bilaterální interoperabilita

Jaký je rozdíl mezi bilaterální a multilaterální interoperabilitou?

Bilaterální interoperabilitu chápeme jako interoperabilitu mezi dvěma zpravidla sousedícími systémy. Za bilaterální interoperabilitu můžeme označit například systém TOLL2GO, ve kterém je možné s OBE německého mýtného systému (Toll Collect) jezdit i v Rakousku. Další příklad bilaterální spolupráce mýtných systémů nalezneme mezi Rakouskem a Švýcarskem. Jako příklad multilaterální či mnohostranné interoperability můžeme uvést systém EasyGo+ (nahrazuje předchozí systém EasyGo), kdy je možné s jedinou OBE projet země Rakousko, Dánsko, Švédsko a Norsko. V Evropě můžeme identifikovat ještě jednu multilaterální interoperabilní OBE, a to pro Francii, Španělsko a Portugalsko.

Jaká jsou nejvýznamnější řešení bilaterální interoperability?

V současné době (léto 2014) fungují dvě nejvýznamnější bilaterální interoperability. U obou se shodou okolností jedná o jednosměrné interoperability. Jedná se konkrétně o interoperabilitu nazvanou Toll2Go. Vlastníkům německých OBE jednotek je umožněno jejich použití i na zpoplatněných komunikacích v Rakousku. Druhou možností je pak použití švýcarských OBE jednotek také při používání rakouských zpoplatněných komunikací.