cena

Je z právního hlediska mýto poplatek nebo cena? Jestliže je poplatkem, kdo a jak určuje jeho výši?

V souladu se zákonem 13/1997 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů je mýtné poplatkem za užití zpoplatněné komunikace. Výše poplatku stanovuje Ministerstvo dopravy České republiky dle metodiky zpracované v souladu se směrnicemi EU a notifikované u Evropské komise. Konečnou výši poplatků pak schvaluje Vláda České republiky formou nařízení vlády.

Jak se mýto projevuje v cenách jízdenek na dálkový autobus?

Mýtná sazba pro autobusy je nezávislá na typu zpoplatněné komunikace (je tedy stejná pro dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy) a na počtu náprav. Jediné rozlišení sazeb pro autobusy je podle emisních tříd, jejichž ceny jsou v některých případech až šestkrát nižší než pro nákladní vozidla. Sazby pro autobusy nezohledňují ani charakter autobusové dopravy, tedy komerční (např. zahraniční zájezdy, nedotované komerční dálkové linky) a dotovanou (objednávanou a spolufinancovanou kraji a městy). Dálkový autobus ujede z Prahy do Brna po zpoplatněné síti 194 km. Autobus emisní třídy Euro V na této trase zaplatí v roce 2013 za jednu cestu 155 Více …