dálnice

Kolik vydělává průměrný kilometr dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy?

Rozdíly v průměrném výnosu mýta na 1 km mezi jednotlivými typy komunikací jsou veliké. Důvodem jsou nejen rozdílné intenzity na komunikacích, ale i výška mýtné sazby, která je pro silnice I.třídy přibližně dvakrát nižší. Výnos 1 km dálnice je tak více než čtyřikrát vyšší než 1 km silnice I. třídy. V roce 2013 vydělal průměrně 1 km dálnice                               8,1 mil. Kč, rychlostní silnice              4,5 mil. Kč a silnice I. třídy                     1,7 mil. Kč.

Jaký je poměr výběru mýta na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy vůči jejich délce?

V roce 2013 se dálnice podílely 54 % na délce zpoplatněné sítě a 72 % na vybraném mýtu. Rychlostní komunikace tvořily 32 % délky zpoplatněné sítě a generovaly 24 % vybraného mýta. Silnice I. třídy se podílely 14 % na délce zpoplatněné sítě a 4 % na vybraném mýtu

Kolik mýta se dnes vybere na silnicích I. třídy?

  K 31. 12. 2013 bylo dle tarifních tabulek zpoplatněno celkem 203,4 km z 5791,4 km silnic I. třídy (dle Přehledy z informačního systému o silniční a dálniční síti v ČR – stav k 1. 1. 2014). Silnice I. třídy tvoří 14,3 % celkové délky zpoplatněné sítě. V roce 2013 se na těchto úsecích vybralo cca 341 mil. Kč (4 % z celkových mýtných příjmů), což je o 8 % méně než v předchozím roce.