dálniční kupóny

Jakou část příjmů SFDI činilo v posledních letech mýto a dálniční kupóny?

Hlavním úkolem českého mýtného systému a dálničních kupónů je vytvořit jeden ze zdrojů financování dopravní infrastruktury. V posledních letech systematicky roste podíl mýtných příjmů v rozpočtu SFDI, dálniční kupóny si udržují stabilní podíl. V roce 2012 tvořilo mýto a dálniční kupóny téměř čtvrtinu příjmů SFDI. Důvodem je vedle narůstajících výnosů z mýta a kupónů omezení hlavního historického zdroje SFDI – privatizačních příjmů, který musí být nahrazen. Do budoucna se předpokládá, že podíl mýta a dálničních kupónů v rozpočtu SFDI bude narůstat. Důvodem však není předpokládaný nárůst výnosů z těchto zdrojů, nýbrž pokles ostatních zdrojů. Při současném nastavení sazeb je naopak předpokladem, že Více …

Kolik se vybírá mýta ve srovnání s dálničními kupóny pro osobní auta?

Na mýtném bylo v roce 2013 vybráno 8,55 mld. Kč, což je téměř dvakrát více než na dálničních kupónech. Nicméně rozdíl mezi výnosy na mýtném a dálničních známkách se od roku 2011, kdy to bylo 2,6krát více, snižuje. Přelomovým rokem byl rok 2007, kdy poprvé převzalo mýto roli dálničních kupónů pro nákladní vozidla a autobusy nad 12 tun. V roce 2009 začala platit mýto i lehká nákladní vozidla (nad 3,5 tun) a dálniční kupóny existují od tohoto roku pouze pro osobní vozidla. Porovnáme-li roky 2006 a 2007 pouze z hlediska výnosů nákladních vozidel a autobusů nad 12 tun, je patrný Více …

Proč nejsou dálniční kupóny pro nákladní vozidla alternativou k mýtu?

Maximální ceny neumožňují při existenci ročních, měsíčních, týdenních a denních kupónů generovat výnosy srovnatelné s mýtem. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly stanovila v příloze 2 maximální ceny „dálničních kupónů“ pro nákladní vozidla v EU. Směrnice určuje maximální poplatek např. pro Euro IV vozidlo o čtyřech a více nápravách ve výši 1329 EUR (cca 34 000 Kč) ročně. Cena týdenních a měsíčních kuponů má být poměrná. Maximální cena denního kupónu je 11 EUR. Cestou maximalizace výnosu z kupónů je existence pouze ročních kupónů – Více …

Jaké jsou výhody a nevýhody zavedení krajských dálničních kupónů pro osobní vozidla?

Krajské dálniční kupóny jsou téma zejména v krajích s malou hustotou zpoplatněné dálniční sítě, kde by řidiči nemuseli za využívání několika kilometrů dálnice platit plnou cenu dálničního kupónu. Jejich zavedení by však byl nesystémový krok, který by kromě dnes platných ročních, měsíčních a desetidenních kupónů zavedl ještě dalších 14 krajských. Mimo nepřehledného prodeje kupónů by tento systém znesnadnil i jejich kontrolu.