data

Jak se vyvíjel průměrný výnos na jeden kilometr zpoplatněné komunikace v České republice?

Průměrný výnos jednoho kilometru zpoplatněné komunikace v České republice od roku 2007 do roku 2010 klesal a v roce 2011 jen mírně přesáhl hodnotu roku 2007. V roce 2012 dosáhl zatím svého maxima, a to 6,27 mil. Kč na jeden kilometr. V roce 2013 průměrný výnos jednoho kilometru oproti roku 2012 lehce poklesl na 6,01 mil. Kč kvůli vyššímu výkonu zvýhodněných ekologických emisních tříd Euro V.  Příčiny poklesu mezi roky 2007 a 2010 nalézáme ve dvou základních faktorech – ekonomické krizi a ve změně struktury zpoplatněné sítě. Zatímco v roce 2007 byly zpoplatněny pouze dálnice a rychlostní komunikace, od 1.1.2008 snižují Více …

Jaká dopravní data generuje mýtný systém a k čemu je lze použít?

Mýtný systém generuje použitelná dopravně – inženýrská data jako vedlejší produkt finančních mýtných transakcí zpoplatněných vozidel, která jsou povinně vybavena palubní jednotkou. Při každém průjezdu vozidla mýtným bodem systém zjišťuje kategorii, počet náprav, emisní třídu, které lze v kombinaci s datem, časem transakce a polohou mýtného bodu, kterým vozidlo projelo, může použít pro analýzy dopravního proudu. Základními výstupy jsou: intenzita zpoplatněných vozidel v daném úseku, úseková rychlost mezi mýtnými body a složení dopravního proudu (např. lehká nákladní vozidla, těžká nákladní vozidla, autobusy, dělení dle emisních tříd atd.) Analýzy lze provádět v reálném čase, nebo následně. Český mýtný systém dnes prostřednictvím telematického Více …

Kolik mýta se vybralo v roce 2007?

V prvním roce provozu mýtného systému se celkem vybralo 5,56 mld. Kč. Oproti roku 2006, kdy byla nákladní vozidla nad 12 tun zpoplatněna pouze časovými kupóny, je to o 360% více.

Kolik mýta se dnes vybere na silnicích I. třídy?

  K 31. 12. 2013 bylo dle tarifních tabulek zpoplatněno celkem 203,4 km z 5791,4 km silnic I. třídy (dle Přehledy z informačního systému o silniční a dálniční síti v ČR – stav k 1. 1. 2014). Silnice I. třídy tvoří 14,3 % celkové délky zpoplatněné sítě. V roce 2013 se na těchto úsecích vybralo cca 341 mil. Kč (4 % z celkových mýtných příjmů), což je o 8 % méně než v předchozím roce.