dlužné mýto

Jaký je rozdíl ve vymáhání dlužného mýta u českých a zahraničních uživatelů/dopravců a proč tomu tak je?

Standardní proces vymáhání mýtného je spuštěn, pokud se jedná o registrovaného uživatele. Pokud není uživatel registrován v systému elektronického mýtného, provozovatel pomocí dostupných prostředků zjišťuje dlužný subjekt. Takto identifikované subjekty jsou vyzvány k zaplacení dlužného mýta. Na firmy nebo jednotlivce, které nelze dohledat v systémech, je nasazen mobilní enforcement. Rozdíl mezi zahraničím a Českou republikou je v tom, že v Čechách je předmětem vymáhání pouze dlužná mýtná transakce, což ve většině případů představuje relativně malou částku a provozovatel vozidla necítí potřebu si takto dlužné mýtné řešit proaktivně sám. V zahraničí je dlužné mýtné po nějaké době (např. v Rakousku po 5ti Více …