DSRC

Jak funguje mikrovlnné mýto?

Mikrovlnné mýtné systémy využívají k lokalizaci vozidla technologii DSRC pracující v mikrovlnném pásmu rádiových kmitočtů. Ta umožňuje vysoce spolehlivou, energeticky úspornou a zabezpečenou datovou komunikaci mezi různými zařízeními na krátkou vzdálenost. S pomocí této technologie vozidlová jednotka OBU provede rychlou výměnu informací s komunikačním zařízením mýtné stanice (mýtné brány, bodu), ke které se právě bezprostředně přiblížila. Kromě vyčtení dat z OBU jednotky tím dojde k jednoznačné lokalizaci vozidla vzhledem k poloze fyzické konstrukce mýtné stanice. Takto provedená lokalizace je v porovnání s jinými způsoby – např. pomocí ANPR – kamerových systémů a rozpoznávání registračních značek vozidel, vysoce spolehlivá. Mýtná stanice je pomocí sítě elektronických komunikací Více …

Co přesně znamená “hybridní systém”, který vznikl v České republice?

V roce 2008 byl mikrovlnný DSRC systém rozšířen o rozhraní pro tzv. satelitní subsystém, čímž vznikl hybridní mýtný systém. Centrální systém je tak schopen přijímat data o pohybu vozidel po komunikacích jak z mýtných bran (komunikujících s jednotkami ve vozidlech pomocí mikrovlnné technologie DSRC), tak ze satelitních jednotek, které určují polohu vozidla pomocí satelitní navigace. Pomocí mobilní sítě pak odesílají informace o poloze do centrálního systému. Funkčnost satelitního subsystému byla otestována, do komerčního výběru mýta však satelitní technologie v České republice dosud nezasáhla. S jejím využitím se výhledově počítá jako s vhodným technologickým řešením pro zpoplatnění komunikací nižších tříd.

Jaké mýtné technologie jsou používány v zemích EU?

Elektronické mýtné systémy jsou budovány v celé Evropě na dvou základních technologických platformách předepsaných evropskou Směrnicí 2004/52/ES o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného, která reagovala na vývoj vzájemně nekompatibilních mikrovlnných a satelitních systémů. Směrnice 2004/52/ES definuje mimo jiné technologické základy, podle kterých musí všechny systémy elektronického mýtného v zemích EU uvedené do provozu od 1. ledna 2007 využívat jedno ze dvou technologických řešení: kombinaci satelitního určení polohy GNSS (nyní GPS, později GALILEO) a mobilní komunikace používající standardy sítí GSM/GPRS nebo mikrovlnnou komunikaci na frekvenci 5,8 GHz pomocí technologie DSRC (dle standardů CEN TC278). V současné době v Evropě převládá využití Více …