emisní třída

Jaký je podíl emisních tříd v ČR ve srovnání se sousedními státy?

Ke konci roku 2012 jsou podíly registrovaných vozidel vybraných skupin emisních tříd v sousedních státech a v ČR zachyceny v tabulce. Protože údaje v některých zemích nebyly k dispozici pro jednotlivé emisní třídy, zvolili jsme pro porovnání seskupení emisních tříd do vhodných vzájemně porovnatelných skupin emisních tříd.   Emisní třídy Německo Polsko Rakousko Slovensko Česko EURO 0 – II 1% 26% 1% 20% 20% EURO  III 13% 31% 14% 32% 34% EURO IV – VI 86% 43% 85% 48% 46%   Pozn.: data o registraci nákladních vozidel do mýtných systémů v jednotlivých státech.

Jak se v ČR vyvíjí struktura vozidlového parku dle emisních tříd?

V systému elektronického mýta od roku 2007 zaznamenáváme v průměru více jak 5% meziroční růst počtu registrovaných vozidel emisní třídy Euro V, a to převážně na úkor vozidel s emisní třídou Euro III. Ke konci roku 2013 tyto dvě kategorie v součtu pojímají 71 % všech registrovaných vozidel (kategorie Euro V 40 % a kategorie Euro III 31 %). Počty nejméně ekologických vozidel s emisní normou Euro 0 a Euro I pak v posledních čtyřech letech stagnují. Na konci roku 2013 byl jejich součtový podíl 5 %. U vozidel emisních tříd Euro IV a Euro II zaznamenáváme jen mírný meziroční Více …

Co jsou tzv. Euro emisní třídy?

Euro emisní třídy kategorizují závazné normy Evropské unie, které stanovují limitní hodnoty škodlivin ve výfukových exhalacích u naftových a benzinových motorů. Postupem času je norma stále zpřísňována v číslovaných verzích.  Například nejméně ekologická norma Euro I je platná od roku 1992.  Od září 2014 platí nejekologičtější norma Euro VI. Poznamenejme jen, že normy jsou závazné vždy pro nově vyrobené vozy po příslušném datu.  Pro osobní a lehké užitkové automobily používají normy k číslování arabské číslice – např. Euro 6. Pro těžké nákladní vozy a autobusy jsou normy označovány římskými číslicemi – např. Euro VI.