Evropa

Kolik mýtných jednotek dnes nákladní vozidlo projíždějící napříč Evropou potřebuje?

K listopadu 2013 bylo v Evropě v provozu 13 národních elektronických mýtných systémů, které vyžadují použití OBU jednotky. Většina z nich neumožňuje použití OBU jednotky v jiném než „domácím“ mýtném systému. Řidiči jsou tak nuceni být registrováni ve všech systémech a vozit ve vozidle příslušnou OBU jednotku. Jako modelový případ budeme uvažovat nákladní vozidlo, které jezdí pravidelně mezi Slovenskem a Portugalskem. Na této trase vozidlo projede 6 států.  Od července 2013 potřebuje pro tuto trasu minimálně 4 OBU jednotky. (slovenskou, českou, německou a může použít společnou OBU pro Francii, Španělsko a Portugalsko).

Jsou již dnes mezi některými státy Evropy mýtné jednotky interoperabilní?

Ano, jsou. Interoperabilita například funguje mezi Německem a Rakouskem. Dopravcům v Německu i Rakousku je umožněno hradit mýtné pomocí jediné palubní jednotky – OBU Toll Collect.  Nadále však platí, že při použití jediné palubní jednotky trvá smlouva provozovatele vozidla s oběma provozovateli mýtného systému a vyúčtování nadále probíhá odděleně. Dále např. existuje jedna společná OBU jednotka pro Francii, Španělsko a Portugalsko.