GNSS

Jak funguje satelitní mýto?

Satelitní mýtné systémy využívají k lokalizaci vozidla družicové navigační systémy GNSS (Global Navigation Satellite System). Mýtné systémy v Německu a na Slovensku využívají americký GPS, obecně však může být využit i jiný navigační systém – např. ruský Glonass, časem i budovaný evropský systém Galileo. Vozidlová jednotka OBU obdobně jako běžný navigační přijímač přijímá signál GNSS, určuje svou polohu a tu průběžně během jízdy předává centrálnímu systému elektronického mýta prostřednictvím mobilní sítě GSM. Centrální systém má v digitálních mapových podkladech zaneseny polohy tzv. virtuálních mýtných stanic (bran, mýtnic), s pomocí dat vozidlové jednotky registruje její průjezd virtuální mýtnicí a následně počítá mýtnou povinnost. Více …

Jaké mýtné technologie jsou používány v zemích EU?

Elektronické mýtné systémy jsou budovány v celé Evropě na dvou základních technologických platformách předepsaných evropskou Směrnicí 2004/52/ES o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného, která reagovala na vývoj vzájemně nekompatibilních mikrovlnných a satelitních systémů. Směrnice 2004/52/ES definuje mimo jiné technologické základy, podle kterých musí všechny systémy elektronického mýtného v zemích EU uvedené do provozu od 1. ledna 2007 využívat jedno ze dvou technologických řešení: kombinaci satelitního určení polohy GNSS (nyní GPS, později GALILEO) a mobilní komunikace používající standardy sítí GSM/GPRS nebo mikrovlnnou komunikaci na frekvenci 5,8 GHz pomocí technologie DSRC (dle standardů CEN TC278). V současné době v Evropě převládá využití Více …

Jaké technologie přicházejí v úvahu při stavbě mýtného systému?

Při stavbě jakéhokoli mýtného systému pro nákladní vozidla musí Česká republika dodržet ustanovení Směrnice 2004/52/ES, která připouští výběr ze dvou technologií: kombinaci satelitního určení polohy GNSS (nyní GPS, později GALILEO) a mobilní komunikace používající standardy sítí GSM/GPRS a mikrovlnnou komunikaci na frekvenci 5,8 GHz pomocí technologie DSRC (dle standardů CEN TC278). Technologie řešení pro města (jako dnes existují např. v Londýně nebo ve Stockholmu) tato direktiva nicméně neupravuje, protože je zaměřena na zpoplatnění těžké dopravy na dálnicích.