hrubý zisk

Jak velký je hrubý zisk generovaný mýtným systémem?

Hrubý zisk mýtného systému je jeho výnos (předepsané mýtné) po odečtení splátek dodávky a následných provozních služeb dodavatelskému konsorciu. V letech 2007 až 2013 dosáhl takto vyjádřený hrubý zisk 34,7 mld. Kč. Tato kalkulace nicméně nezahrnuje náklady vynaložené před spuštěním systému (např. studie proveditelnosti, projektový management a další poradenství) a provozní náklady spojené s výběrem mýtného na straně státních organizací (vymáhání pohledávek apod.). Po zahrnutí všech těchto typů nákladů bychom získali čistý zisk mýtného systému, tj. objem prostředků dostupný pro financování infrastruktury z mýtného.