ilustrativní příklad

V jakých dnech v týdnu dochází k přesunu dopravy na západ a na východ?

Na tuto otázku odpovíme konkrétním příkladem. Na příkladu nejvytíženější dálnice D1 lze vypozorovat, že v průběhu týdne dochází k přesunu nákladní dopravy ze západu na východ a naopak. Od neděle do úterý se více mýtných transakcí uskuteční směrem do Prahy a od středy do soboty pak směrem z Prahy. Nejvyrovnanějším dnem, tedy dnem, kdy nákladní doprava míří oběma směry zhruba stejně, je středa. Naopak největší rozdíl je v pondělí, kdy výrazně více nákladních aut cestuje z východu na západ. Pozn.: Intenzita byla hodnocena dle součtu transakcí podél celé dálnice D1.

Kolik kilometrů dálnic lze postavit z peněz generovaných mýtným systémem?

V roce 2013 bylo vybráno v systému elektronického mýta 8,55 mld. Kč, z čehož čistý zisk činil 6,50 mld. Kč. Pokud by prostředky z celého zisku byly použity na výstavbu nových dálnic (a ne na opravy stávajících komunikací), postavilo by se skoro 16 km. Pozn.: Vycházíme z informací uváděných ŘSD ze srpna roku 2013, a to z průměrné ceny za výstavbu jednoho kilometru nové dálnice 416 mil. Kč.

Jaké parametry chování dopravců lze teoreticky regulovat mýtným systémem?

Optimalizovat systém výběru mýta za účelem regulace, neboli ovlivnit chování řidičů je možné pouze jedním nástrojem, a to výší mýtné sazby. Teoretické nástroje ovlivnění chování dopravce vychází z výpočtu mýtné povinnosti. Do tohoto výpočtu vstupují následující parametry: volba typu vozidla (nákladní, autobus), počet náprav vozidla (jen u nákladních vozidel), emisní třída vozidla (Euro 0 až IV), den v týdnu a denní doba (regulace pátek od 15 do 20 hodin) a délka trasy po zpoplatněné komunikaci. V Evropě jsou nejběžnějšími nástroji regulace následující parametry: emisní třída vozidla (zvýhodnění ekologických vozidel) a denní doba (pouze Česko a Rakousko). Česká republika vysokým zvýhodněním Více …

Jak se mýto projevuje v cenách jízdenek na dálkový autobus?

Mýtná sazba pro autobusy je nezávislá na typu zpoplatněné komunikace (je tedy stejná pro dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy) a na počtu náprav. Jediné rozlišení sazeb pro autobusy je podle emisních tříd, jejichž ceny jsou v některých případech až šestkrát nižší než pro nákladní vozidla. Sazby pro autobusy nezohledňují ani charakter autobusové dopravy, tedy komerční (např. zahraniční zájezdy, nedotované komerční dálkové linky) a dotovanou (objednávanou a spolufinancovanou kraji a městy). Dálkový autobus ujede z Prahy do Brna po zpoplatněné síti 194 km. Autobus emisní třídy Euro V na této trase zaplatí v roce 2013 za jednu cestu 155 Více …