import

Jak mýto odráží makroekonomické ukazatele České republiky?

Prostřednictvím principu výkonového zpoplatnění podle skutečně ujetých kilometrů a tím pádem skutečného dopravního výkonu se v mýtném odráží ekonomická situace České republiky, respektive celého středoevropského regionu. Přiložené grafy ilustrují korelaci vývoje dopravního výkonu zpoplatněných vozidel na zpoplatnění síti (tj. ujeté vozokilometry) s vývojem HDP a exportních/importních toků. Na obou grafech si nelze nevšimnout dopadu „finanční krize“ spojeného s propadem HDP i dopravního výkonu. Pozn. kalkulace je ilustrativní, protože nezohledňuje změny ve zpoplatněné síti a rozšiřování mýtné povinnosti na lehká nákladní vozidla.