internalizace

Jaké jsou negativní externality těžké silniční dopravy?

Mikroekonomie označuje jako externality všechny negativní, či pozitivní dopady aktivit jednoho subjektu na ostatní subjekty. Pokud strom na vaší zahradě, ze kterého sklízíte ovoce, stíní zahradu souseda, je stín externalitou. Negativní externalita je formou nákladu (finančního – např. pokud soused sám nemůže ve stínu pěstovat zeleninu na prodej, nebo nákladu v podobě sníženého užitku – např. pokud si nemůže na zahradě užívat slunce). Na rozdíl od dalších nákladů spojených s vlastnictvím stromu (péče, prořez, sklizeň) tyto externí náklady vlastník stromu nepociťuje. Proto jsou označovány jako externí, jejich dopady (v našem případě stín) pak jako externality. Jako negativní externality těžké silniční Více …

Jak lze promítnout do mýtných sazeb negativní ekologické externality?

Členské státy jsou oprávněny zařadit do mýtného pro těžká nákladní vozidla poplatek, který je založen na nákladech vzniklých v důsledku znečištění ovzduší a navýšení hluku z provozu či v důsledku přetížení dopravy. Poplatek by měl být vybírán prostřednictvím systémů elektronického mýtného, které neomezují plynulý provoz a nezpůsobují místní blokace na stanovištích pro výběr mýtného. Tento poplatek by měl více motivovat dopravce k obnově vozového parku, což ve výsledku má vliv i na životní prostředí, vyšší bezpečnost nebo nižší provozní náklady apod. Internalizaci externalit zohledňuje nová Směrnice 2011/76/ES, která stanovuje přirážky za hluk a znečištění, o které mohou členské státy EU Více …

Jak může mýtný systém internalizovat negativní externality?

V ekologických politikách států i Evropské unie existuje tendence negativní externality takzvaně „internalizovat“ – tedy zohlednit celospolečenské náklady hluku, znečištění atd. v nákladové struktuře dopravců. Internalizace vždy probíhá formou zdanění aktivity, která tvoří negativní externality. V případě těžké silniční dopravy jsou nástrojem často právě mýtné systémy, protože jsou schopny vybírat ekologické přirážky podle ujetých kilometrů a zohlednit přitom i velikost externality (typicky dle emisní Euro třídy). Cílem je zvýšit náklady dopravců tak, aby všechny náklady spojené s těžkou silniční dopravou vstupovaly do rozhodování dopravců i jejich klientů. Dopravci jsou motivováni k minimalizaci externalit (např. modernizací vozového parku), klienti pak k Více …