mikrovlnné mýto

Kdy je vhodnější použití mikrovlnné technologie a kdy satelitní technologie?

Mikrovlnné a satelitní mýto, tedy obě mýtné technologie přicházející v členských státech EU dle Směrnice 2004/52/ES v úvahu, jsou pouze nástrojem. Nejprve je proto vždy nutné stanovit cíl (finanční výnos, nebo realizace regulačních politik), za kterým je elektronické zpoplatnění nákladních vozidel zaváděno. Ze stanoveného cíle vyplyne rozsah zpoplatněné sítě a počet vozidel, na které zpoplatnění dopadne (tj. počet vozidel, které bude třeba vybavit OBU jednotkami). Teprve poté lze uvažovat o vhodnosti jedné z technologií: Mikrovlnný systém je vhodný pro zpoplatnění páteřní sítě, po které se pohybuje hodně vozidel (tj. je třeba velké množství relativně levných palubních jednotek). Protože většina zemí Evropy řeší Více …

Jak funguje mikrovlnné mýto?

Mikrovlnné mýtné systémy využívají k lokalizaci vozidla technologii DSRC pracující v mikrovlnném pásmu rádiových kmitočtů. Ta umožňuje vysoce spolehlivou, energeticky úspornou a zabezpečenou datovou komunikaci mezi různými zařízeními na krátkou vzdálenost. S pomocí této technologie vozidlová jednotka OBU provede rychlou výměnu informací s komunikačním zařízením mýtné stanice (mýtné brány, bodu), ke které se právě bezprostředně přiblížila. Kromě vyčtení dat z OBU jednotky tím dojde k jednoznačné lokalizaci vozidla vzhledem k poloze fyzické konstrukce mýtné stanice. Takto provedená lokalizace je v porovnání s jinými způsoby – např. pomocí ANPR – kamerových systémů a rozpoznávání registračních značek vozidel, vysoce spolehlivá. Mýtná stanice je pomocí sítě elektronických komunikací Více …

Co přesně znamená “hybridní systém”, který vznikl v České republice?

V roce 2008 byl mikrovlnný DSRC systém rozšířen o rozhraní pro tzv. satelitní subsystém, čímž vznikl hybridní mýtný systém. Centrální systém je tak schopen přijímat data o pohybu vozidel po komunikacích jak z mýtných bran (komunikujících s jednotkami ve vozidlech pomocí mikrovlnné technologie DSRC), tak ze satelitních jednotek, které určují polohu vozidla pomocí satelitní navigace. Pomocí mobilní sítě pak odesílají informace o poloze do centrálního systému. Funkčnost satelitního subsystému byla otestována, do komerčního výběru mýta však satelitní technologie v České republice dosud nezasáhla. S jejím využitím se výhledově počítá jako s vhodným technologickým řešením pro zpoplatnění komunikací nižších tříd.

Jaké mýtné technologie jsou používány v zemích EU?

Elektronické mýtné systémy jsou budovány v celé Evropě na dvou základních technologických platformách předepsaných evropskou Směrnicí 2004/52/ES o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného, která reagovala na vývoj vzájemně nekompatibilních mikrovlnných a satelitních systémů. Směrnice 2004/52/ES definuje mimo jiné technologické základy, podle kterých musí všechny systémy elektronického mýtného v zemích EU uvedené do provozu od 1. ledna 2007 využívat jedno ze dvou technologických řešení: kombinaci satelitního určení polohy GNSS (nyní GPS, později GALILEO) a mobilní komunikace používající standardy sítí GSM/GPRS nebo mikrovlnnou komunikaci na frekvenci 5,8 GHz pomocí technologie DSRC (dle standardů CEN TC278). V současné době v Evropě převládá využití Více …

Jaké technologie přicházejí v úvahu při stavbě mýtného systému?

Při stavbě jakéhokoli mýtného systému pro nákladní vozidla musí Česká republika dodržet ustanovení Směrnice 2004/52/ES, která připouští výběr ze dvou technologií: kombinaci satelitního určení polohy GNSS (nyní GPS, později GALILEO) a mobilní komunikace používající standardy sítí GSM/GPRS a mikrovlnnou komunikaci na frekvenci 5,8 GHz pomocí technologie DSRC (dle standardů CEN TC278). Technologie řešení pro města (jako dnes existují např. v Londýně nebo ve Stockholmu) tato direktiva nicméně neupravuje, protože je zaměřena na zpoplatnění těžké dopravy na dálnicích.