multilaterální interoperabilita

Kde je možné použít palubní EasyGo+ jednotky?

Jedinou palubní jednotku s názvem EasyGo+ je možné použít v Rakousku, Německu, Dánsku, Švédsku a Norsku od 6. 11. 2013. Nová OBE v sobě uchovává větší množství pasportních informací o vozidle než její předchůdce EasyGo. Proto je zaručena plná interoperabilita ve výše uvedených zemích. Samozřejmostí je také plná kompatibilita s evropskou legislativou kolem Evropské služby elektronického mýtného (EETS). Interoperabilita konkrétně spočívá v možnosti použití jednotky AutoPASS, či BroBizz na zpoplatněných komunikacích v Norsku a Rakousku, na vybraných mostech ve Švédsku, Norsku a Dánsku a pro trajektové služby zejména mezi Dánskem a okolními státy (včetně Německa).

Jaký je rozdíl mezi bilaterální a multilaterální interoperabilitou?

Bilaterální interoperabilitu chápeme jako interoperabilitu mezi dvěma zpravidla sousedícími systémy. Za bilaterální interoperabilitu můžeme označit například systém TOLL2GO, ve kterém je možné s OBE německého mýtného systému (Toll Collect) jezdit i v Rakousku. Další příklad bilaterální spolupráce mýtných systémů nalezneme mezi Rakouskem a Švýcarskem. Jako příklad multilaterální či mnohostranné interoperability můžeme uvést systém EasyGo+ (nahrazuje předchozí systém EasyGo), kdy je možné s jedinou OBE projet země Rakousko, Dánsko, Švédsko a Norsko. V Evropě můžeme identifikovat ještě jednu multilaterální interoperabilní OBE, a to pro Francii, Španělsko a Portugalsko.

Jaký je rozdíl mezi EETS a REETS?

Oba projekty se zabývají zavedením multilaterální interoperability na území Evropy. Zatímco EETS (European Electronic Tolling Service) je koncept řešení interoperability zakotvený v evropském právu, REETS (Regional European Electronic Tolling Service) je skutečný projekt zaměřený na pilotní implementaci konceptu EETS ve vybraných evropských zemích.