nákladová struktura

Jaká je nákladová struktura mýtného systému?

Náklady mýtného systému je možné rozdělit do tří skupin: 1. investiční náklady – jedná se o pořizovací náklady systému jako celku. Jejich vynakládání z pozice provozovatele systému závisí na zvoleném modelu vlastnictví systému. Provozovatel mýtného systému může systém pořídit do svého vlastnictví (pak je v majetku provozovatele), nebo si ho pronajmout. 2. provozní náklady potřebné pro zajištění funkce systému – jedná se o: náklady sběru dat o poloze vozidel a jejich cestě, náklady distribuce palubních jednotek řidičům, řešení problémů přímo „na silnici“, náklady centrálního zpracování dat, náklady platebního styku a náklady na zajištění kontaktu s dopravci, řešení reklamací a provozních Více …