obcházení placení mýta

Jsou v provozních nákladech na mýtný systém zahrnuty i náklady na enforcement?

Součástí provozu mýta jsou i procesy, které sledují a kontrolují dodržování mýtné povinnosti, tzv. enforcement, a proto v provozních nákladech zahrnuté náklady na enforcement jsou. Jedná se zejména o náklady na identifikaci potenciálních neplatičů mýta, potvrzení porušení mýtné povinnosti centrem manuální validace a předání těchto vozidel mobilnímu enforcementu pro jejich následné stíhání.

Je možné obejít placení mýta?

K obejití mýtné povinnosti může dojít dvěma způsoby – neregistrováním se do systému elektronického mýtného auty podléhajícími mýtné povinnosti, nebo neoprávněnou manipulací s palubní jednotkou. Na zpoplatněných komunikacích jsou vozidla při průjezdu mýtnou branou detekována a rozpoznána. Pokud nedojde k úspěšné komunikaci s palubní jednotkou, je hlášení o vozidle zasláno k vyhodnocení do centrálního systému a následně předáno mobilnímu enforcementu – GŘC. Po potvrzení přestupku vzniká povinnost uhradit dlužné mýtné a je udělena pokuta za porušení mýtné povinnosti. V případě neoprávněné manipulace s palubní jednotkou je taktéž uložena pokuta a vzniká povinnost doplatit dlužné mýtné. Všechna vozidla nad 3,5 tuny Více …