OBU

Kolik mýtných jednotek dnes nákladní vozidlo projíždějící napříč Evropou potřebuje?

K listopadu 2013 bylo v Evropě v provozu 13 národních elektronických mýtných systémů, které vyžadují použití OBU jednotky. Většina z nich neumožňuje použití OBU jednotky v jiném než „domácím“ mýtném systému. Řidiči jsou tak nuceni být registrováni ve všech systémech a vozit ve vozidle příslušnou OBU jednotku. Jako modelový případ budeme uvažovat nákladní vozidlo, které jezdí pravidelně mezi Slovenskem a Portugalskem. Na této trase vozidlo projede 6 států.  Od července 2013 potřebuje pro tuto trasu minimálně 4 OBU jednotky. (slovenskou, českou, německou a může použít společnou OBU pro Francii, Španělsko a Portugalsko).

Kolik vozidel je registrováno do mýtného systému?

V roce 2013 bylo v systému mýta registrováno 686 442 vozidel, což je téměř 2,6krát více než v prvním roce jeho provozu (2007), kdy to bylo 267 017.     Nárůst v prvních letech byl dán zaváděním systému, ale také rozšířením zpoplatněné sítě o vybrané silnice I. třídy. V roce 2008 došlo ke zvýšení počtu vozidel o 39 % na 370 995 v porovnání s rokem 2007. Dalším mezníkem byl rok 2010, tedy zavedení mýtné povinnosti pro vozidla hmotnostní kategorie 3,5 až 12 t. Oproti předcházejícímu roku byl zaznamenán nárůst o 21 % na 526 949 vozidel. Část vozidel registrovaných v systému mýta využívá zpoplatněnou Více …