osobní vozidla

Kolik se vybírá mýta ve srovnání s dálničními kupóny pro osobní auta?

Na mýtném bylo v roce 2013 vybráno 8,55 mld. Kč, což je téměř dvakrát více než na dálničních kupónech. Nicméně rozdíl mezi výnosy na mýtném a dálničních známkách se od roku 2011, kdy to bylo 2,6krát více, snižuje. Přelomovým rokem byl rok 2007, kdy poprvé převzalo mýto roli dálničních kupónů pro nákladní vozidla a autobusy nad 12 tun. V roce 2009 začala platit mýto i lehká nákladní vozidla (nad 3,5 tun) a dálniční kupóny existují od tohoto roku pouze pro osobní vozidla. Porovnáme-li roky 2006 a 2007 pouze z hlediska výnosů nákladních vozidel a autobusů nad 12 tun, je patrný Více …

Jaké jsou výhody a nevýhody zavedení krajských dálničních kupónů pro osobní vozidla?

Krajské dálniční kupóny jsou téma zejména v krajích s malou hustotou zpoplatněné dálniční sítě, kde by řidiči nemuseli za využívání několika kilometrů dálnice platit plnou cenu dálničního kupónu. Jejich zavedení by však byl nesystémový krok, který by kromě dnes platných ročních, měsíčních a desetidenních kupónů zavedl ještě dalších 14 krajských. Mimo nepřehledného prodeje kupónů by tento systém znesnadnil i jejich kontrolu.