parametry regulace

Jaké parametry chování dopravců lze teoreticky regulovat mýtným systémem?

Optimalizovat systém výběru mýta za účelem regulace, neboli ovlivnit chování řidičů je možné pouze jedním nástrojem, a to výší mýtné sazby. Teoretické nástroje ovlivnění chování dopravce vychází z výpočtu mýtné povinnosti. Do tohoto výpočtu vstupují následující parametry: volba typu vozidla (nákladní, autobus), počet náprav vozidla (jen u nákladních vozidel), emisní třída vozidla (Euro 0 až IV), den v týdnu a denní doba (regulace pátek od 15 do 20 hodin) a délka trasy po zpoplatněné komunikaci. V Evropě jsou nejběžnějšími nástroji regulace následující parametry: emisní třída vozidla (zvýhodnění ekologických vozidel) a denní doba (pouze Česko a Rakousko). Česká republika vysokým zvýhodněním Více …