provozní náklady

Jak se vyvíjí nákladovost mýtného systému?

Celková nákladovost systému se skládá z nákladovosti dodávky a nákladovosti provozních služeb. Jejich vývoj zachycuje následující graf.   Takto vyjádřená nákladovost je nicméně ovlivněna vyjádřením nákladů jako hotovostního výdaje státu v daném roce. V prvních letech provozu je tak nákladovost zvýšena o splátky dodávky systému, který bude svoji funkci plnit minimálně 10 let. Druhým problémem je, že nákladovost je ovlivněna výší mýtných výnosů, která je v posledních letech snižována zvýhodněním Euro V vozidel, autobusů a zavedením slev. Pokud by v roce 2013 byl výnos systému o 1 mld. Kč vyšší, poklesla by celková nákladovost o 2,5 procentního bodu.

Jaká je nákladová struktura mýtného systému?

Náklady mýtného systému je možné rozdělit do tří skupin: 1. investiční náklady – jedná se o pořizovací náklady systému jako celku. Jejich vynakládání z pozice provozovatele systému závisí na zvoleném modelu vlastnictví systému. Provozovatel mýtného systému může systém pořídit do svého vlastnictví (pak je v majetku provozovatele), nebo si ho pronajmout. 2. provozní náklady potřebné pro zajištění funkce systému – jedná se o: náklady sběru dat o poloze vozidel a jejich cestě, náklady distribuce palubních jednotek řidičům, řešení problémů přímo „na silnici“, náklady centrálního zpracování dat, náklady platebního styku a náklady na zajištění kontaktu s dopravci, řešení reklamací a provozních Více …