průměrný výnos

Jak se vyvíjel průměrný výnos na jeden kilometr zpoplatněné komunikace v České republice?

Průměrný výnos jednoho kilometru zpoplatněné komunikace v České republice od roku 2007 do roku 2010 klesal a v roce 2011 jen mírně přesáhl hodnotu roku 2007. V roce 2012 dosáhl zatím svého maxima, a to 6,27 mil. Kč na jeden kilometr. V roce 2013 průměrný výnos jednoho kilometru oproti roku 2012 lehce poklesl na 6,01 mil. Kč kvůli vyššímu výkonu zvýhodněných ekologických emisních tříd Euro V.  Příčiny poklesu mezi roky 2007 a 2010 nalézáme ve dvou základních faktorech – ekonomické krizi a ve změně struktury zpoplatněné sítě. Zatímco v roce 2007 byly zpoplatněny pouze dálnice a rychlostní komunikace, od 1.1.2008 snižují Více …