registrace

Jaká část v mýtném systému registrovaných vozidel jezdí každý den po zpoplatněných silnicích?

Koncem roku 2013 bylo v mýtném systému registrováno celkem 686 tisíc vozidel. Po zpoplatněných komunikacích se každý pracovní den pohybovalo v průměru 56 tisíc vozidel, což je 8,2 % všech registrovaných vozidel. O víkendu klesá průměrný počet vozidel na 18 tisíc, což je 2,6 % všech registrovaných vozidel v mýtném systému. Z průměrných denních počtů unikátních vozidel v měsíci zaznamenaných systémem lze jasně sledovat sezónní výkyvy, obdobně jako například u výše výběru mýtného. Maximum vozidel zaznamenáváme vždy na jaře a na podzim.

Kolik vozidel je registrováno do mýtného systému?

V roce 2013 bylo v systému mýta registrováno 686 442 vozidel, což je téměř 2,6krát více než v prvním roce jeho provozu (2007), kdy to bylo 267 017.     Nárůst v prvních letech byl dán zaváděním systému, ale také rozšířením zpoplatněné sítě o vybrané silnice I. třídy. V roce 2008 došlo ke zvýšení počtu vozidel o 39 % na 370 995 v porovnání s rokem 2007. Dalším mezníkem byl rok 2010, tedy zavedení mýtné povinnosti pro vozidla hmotnostní kategorie 3,5 až 12 t. Oproti předcházejícímu roku byl zaznamenán nárůst o 21 % na 526 949 vozidel. Část vozidel registrovaných v systému mýta využívá zpoplatněnou Více …