regulace

Existují alternativy k podpoře ekologizace vozového parku mýtnými sazbami?

Ano, existují alternativy k podpoře ekologizace vozového parku mýtnými sazbami v podobě např. cíleného národního dotačního programu, který spočívá v podpoře pouze vozidel vyšší emisní třídy, než která je aktuálně povinná (tj. Euro VI do 31. 12. 2013, od 1. 1. 2014 lze podporovat pouze hypotetická Euro VII vozidla). Dotační program tohoto typu v minulých letech existoval v Německu, které v jeho rámci podpořilo od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2013 pořízení 86 500 vozidel Euro V, EEV a VI. Od konce roku 2013 je program zastaven, protože neexistují vozidla Euro VII nebo vyšší. Objem německého dotačního programu dosáhl Více …

Jaké parametry chování dopravců lze teoreticky regulovat mýtným systémem?

Optimalizovat systém výběru mýta za účelem regulace, neboli ovlivnit chování řidičů je možné pouze jedním nástrojem, a to výší mýtné sazby. Teoretické nástroje ovlivnění chování dopravce vychází z výpočtu mýtné povinnosti. Do tohoto výpočtu vstupují následující parametry: volba typu vozidla (nákladní, autobus), počet náprav vozidla (jen u nákladních vozidel), emisní třída vozidla (Euro 0 až IV), den v týdnu a denní doba (regulace pátek od 15 do 20 hodin) a délka trasy po zpoplatněné komunikaci. V Evropě jsou nejběžnějšími nástroji regulace následující parametry: emisní třída vozidla (zvýhodnění ekologických vozidel) a denní doba (pouze Česko a Rakousko). Česká republika vysokým zvýhodněním Více …

Má v České republice smysl používat mýtný systém k regulaci dopravy?

Mýtné systémy pro nákladní vozidla jsou v Evropě využívány zejména jako zdroj financování infrastruktury a jejich využití pro regulaci je minimální. V realitě roku 2013 se domníváme, že regulační funkce mýtného systému je v ČR obecně přeceňována. Smyslem jakéhokoli regulačního zásahu je omezit určitý typ chování, případně jej nahradit jiným. V oblasti dopravy uvažujeme spíše druhý cíl – využívat ekologičtější vozidla, nejezdit v pátek odpoledne (v ČR prakticky realizováno), nejezdit v noci z důvodu obtěžování hlukem (např. v Rakousku) nebo se vyhnout městu a jet po okruhu. Proto je v konstrukci regulačního opatření vždy třeba dát k dispozici jinou dostupnou variantu. Více …

Jak mohou být stanovovány sazby při optimalizaci mýtného systému k regulačním cílům?

Při stanovování sazeb s regulačním cílem je nutné nastavit sazby tak, aby jejich výše ovlivnila chování dopravců v souladu s cílem regulační politiky (prostřednictvím změny nákladů). Klíčovým parametrem je znalost míry, kterou změna sazeb ovlivňuje chování dopravců.  Nastavení mýtných sazeb s cílem regulovat dopravu je mnohem složitější úloha než nastavení sazeb pro „pouhé získání platby za použití infrastruktury“ (nastavení pro finanční výnos). Do hry totiž vstupuje behaviorální ekonomie v podobě stanovení takové výše sazby, která uživatele motivuje změnit své chování (tj. takovou sazbu, která dokáže změnit ekonomické motivace uživatele). Klíčovou se tak stává znalost elasticity poptávky po kapacitě infrastruktury. Budeme-li Více …

Proč jsou sazby v pátek odpoledne vyšší?

Na začátku roku 2010 se Vláda rozhodla zavést zvýšení mýtné sazby v pátek odpoledne mezi 15. a 21. hodinou. Od února 2014 je páteční pásmo vyšších sazeb v souladu s evropskou legislativou zkráceno na pět hodin, a to od 15 do 20 hod. Toto opatření mělo vést k omezení počtu kamionů na silnicích ve špičce předvíkendových odjezdů.  Pro zachování výnosové neutrality (tj. zachování průměrné vážené sazby) byly zároveň sníženy sazby v ostatních hodinách pátku a dnech týdne. Druhou alternativou takového kroku byl pouze restriktivní zákaz jízd kamionů v dané hodiny, který však nebyl ze strany dopravců podporován. Přitom ale nadále zůstal Více …