regulační funkce

Má v České republice smysl používat mýtný systém k regulaci dopravy?

Mýtné systémy pro nákladní vozidla jsou v Evropě využívány zejména jako zdroj financování infrastruktury a jejich využití pro regulaci je minimální. V realitě roku 2013 se domníváme, že regulační funkce mýtného systému je v ČR obecně přeceňována. Smyslem jakéhokoli regulačního zásahu je omezit určitý typ chování, případně jej nahradit jiným. V oblasti dopravy uvažujeme spíše druhý cíl – využívat ekologičtější vozidla, nejezdit v pátek odpoledne (v ČR prakticky realizováno), nejezdit v noci z důvodu obtěžování hlukem (např. v Rakousku) nebo se vyhnout městu a jet po okruhu. Proto je v konstrukci regulačního opatření vždy třeba dát k dispozici jinou dostupnou variantu. Více …

Jaké jsou negativní externality těžké silniční dopravy?

Mikroekonomie označuje jako externality všechny negativní, či pozitivní dopady aktivit jednoho subjektu na ostatní subjekty. Pokud strom na vaší zahradě, ze kterého sklízíte ovoce, stíní zahradu souseda, je stín externalitou. Negativní externalita je formou nákladu (finančního – např. pokud soused sám nemůže ve stínu pěstovat zeleninu na prodej, nebo nákladu v podobě sníženého užitku – např. pokud si nemůže na zahradě užívat slunce). Na rozdíl od dalších nákladů spojených s vlastnictvím stromu (péče, prořez, sklizeň) tyto externí náklady vlastník stromu nepociťuje. Proto jsou označovány jako externí, jejich dopady (v našem případě stín) pak jako externality. Jako negativní externality těžké silniční Více …

Pro ekologická vozidla je mýto levnější. Kdo nese náklady na tuto slevu?

Zvýhodnění ekologických vozidel je realizováno nižší mýtnou sazbou pro vozidla vyšších Euro tříd (Euro 0 je nejméně ekologické vozidlo, Euro VI je momentálně nejekologičtější). Český mýtný systém rozlišuje sazby pro skupiny tříd (a) Euro 0 až Euro II, (b) Euro III až IV a (c) Euro V a vyšší. Nižší sazby představují ušlý výnos, který se nakonec projeví v nižších příjmech Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Protože ekologické zvýhodnění je promítnuto již do mýtných sazeb, náklady na podporu ekologických vozidel se z účetního pohledu nikde neprojevují.