rozpočet

Jakou část příjmů SFDI činilo v posledních letech mýto a dálniční kupóny?

Hlavním úkolem českého mýtného systému a dálničních kupónů je vytvořit jeden ze zdrojů financování dopravní infrastruktury. V posledních letech systematicky roste podíl mýtných příjmů v rozpočtu SFDI, dálniční kupóny si udržují stabilní podíl. V roce 2012 tvořilo mýto a dálniční kupóny téměř čtvrtinu příjmů SFDI. Důvodem je vedle narůstajících výnosů z mýta a kupónů omezení hlavního historického zdroje SFDI – privatizačních příjmů, který musí být nahrazen. Do budoucna se předpokládá, že podíl mýta a dálničních kupónů v rozpočtu SFDI bude narůstat. Důvodem však není předpokládaný nárůst výnosů z těchto zdrojů, nýbrž pokles ostatních zdrojů. Při současném nastavení sazeb je naopak předpokladem, že Více …