rozsah zpoplatněné sítě

Vyvíjí se rozsah zpoplatněné sítě v České republice?

V roce zprovoznění mýtného systému (v roce 2007) spadalo pod mýtnou povinnost 932 km dálnic a rychlostních silnic. V roce 2008 se zpoplatněná síť rozrostla o 172 km vybraných úseků silnic I. tříd a zpoplatněná síť se rozšířila na 1171 km. Od té doby již nedochází k rozšiřování zpoplatnění vyjma nově budovaných úseků na dálniční síti, které jsou zpoplatňovány postupně tak, jak jsou uváděny do provozu.   * Zdrojem dat v tabulce jsou příslušné vyhlášky MD.

Které úseky silnic I. třídy jsou zpoplatněny a proč?

V současné době je podle vyhlášky 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným zahrnuto do sítě komunikací podléhajících mýtné povinnosti 202 km silnic I. třídy. Tyto úseky byly vybrány, jelikož doplňují chybějící dálniční síť a slouží intenzivní tranzitní dopravě.   Konkrétní zpoplatněné silnice I. třídy (označení – úsek) I/7 – Panenský Týnec – Smolnice (exity 37-41) I/11 – Hradec Králové, Kukleny – Hradec Králové, Plotiště nad Labem I/11 – Český Těšín, Svibice – Mosty u Jablunkova, státní hranice I/30 – Lhotka nad Labem – Ústí nad Labem, Vaňov I/33 – Plotiště nad Labem – Náchod, Branka I/35 – Křelov – Olomouc, Řepčín Více …

Jakou lze očekávat ekonomiku zpoplatnění silnic nižších tříd?

Dopravní výkony na silnicích I. třídy jsou rozděleny nerovnoměrně. Plošné zpoplatnění silnic I. třídy by sice bylo systémové řešení, ale nedosáhlo by takového přírůstku příjmů jako v případě zpoplatnění jen části silnic s nejvyššími dopravními výkony. Zpoplatnění silnic nižších tříd se jeví jako ekonomicky neefektivní z důvodu nízkých dopravních výkonů a tedy i očekávaných nízkých příjmů. Stanovení příliš vysokých mýtných sazeb na těchto komunikacích by znamenalo neúměrné zatížení regionální, místní dopravy. Důvěryhodná studie proveditelnosti zpoplatnění silnic nižších tříd, která by byla zpracována na základě expertní znalosti, podrobena kritickému rozboru široké odborné veřejnosti a následně konsensuálně přijata, neexistuje.

Lze rozšířit výkonové zpoplatnění na silnice nižších tříd?

Technicky lze zpoplatnit silnice I. až III. třídy za předpokladu satelitních nebo hybridních systémů pro lokalizaci vozidel na zpoplatněných komunikacích, tj. bez nutnosti výstavby dodatečné infrastruktury kolem zpoplatněných komunikací. Je však potřeba konstatovat, že náklady na kontrolu dodržování mýtné povinnosti, obsluhu uživatelů pozemních komunikací, ceny satelitních OBU či značení zpoplatněných komunikací pravděpodobně způsobí, že zpoplatnění silnic nižších tříd nebude ekonomicky efektivní. Důvěryhodná studie proveditelnosti zpoplatnění silnic nižších tříd, která by byla zpracována na základě expertní znalosti, podrobena kritickému rozboru široké odborné veřejnosti a následně konsensuálně přijata, neexistuje.