satelitní mýto

Kdy je vhodnější použití mikrovlnné technologie a kdy satelitní technologie?

Mikrovlnné a satelitní mýto, tedy obě mýtné technologie přicházející v členských státech EU dle Směrnice 2004/52/ES v úvahu, jsou pouze nástrojem. Nejprve je proto vždy nutné stanovit cíl (finanční výnos, nebo realizace regulačních politik), za kterým je elektronické zpoplatnění nákladních vozidel zaváděno. Ze stanoveného cíle vyplyne rozsah zpoplatněné sítě a počet vozidel, na které zpoplatnění dopadne (tj. počet vozidel, které bude třeba vybavit OBU jednotkami). Teprve poté lze uvažovat o vhodnosti jedné z technologií: Mikrovlnný systém je vhodný pro zpoplatnění páteřní sítě, po které se pohybuje hodně vozidel (tj. je třeba velké množství relativně levných palubních jednotek). Protože většina zemí Evropy řeší Více …

Jak funguje satelitní mýto?

Satelitní mýtné systémy využívají k lokalizaci vozidla družicové navigační systémy GNSS (Global Navigation Satellite System). Mýtné systémy v Německu a na Slovensku využívají americký GPS, obecně však může být využit i jiný navigační systém – např. ruský Glonass, časem i budovaný evropský systém Galileo. Vozidlová jednotka OBU obdobně jako běžný navigační přijímač přijímá signál GNSS, určuje svou polohu a tu průběžně během jízdy předává centrálnímu systému elektronického mýta prostřednictvím mobilní sítě GSM. Centrální systém má v digitálních mapových podkladech zaneseny polohy tzv. virtuálních mýtných stanic (bran, mýtnic), s pomocí dat vozidlové jednotky registruje její průjezd virtuální mýtnicí a následně počítá mýtnou povinnost. Více …

Jaké mýtné technologie jsou používány v zemích EU?

Elektronické mýtné systémy jsou budovány v celé Evropě na dvou základních technologických platformách předepsaných evropskou Směrnicí 2004/52/ES o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného, která reagovala na vývoj vzájemně nekompatibilních mikrovlnných a satelitních systémů. Směrnice 2004/52/ES definuje mimo jiné technologické základy, podle kterých musí všechny systémy elektronického mýtného v zemích EU uvedené do provozu od 1. ledna 2007 využívat jedno ze dvou technologických řešení: kombinaci satelitního určení polohy GNSS (nyní GPS, později GALILEO) a mobilní komunikace používající standardy sítí GSM/GPRS nebo mikrovlnnou komunikaci na frekvenci 5,8 GHz pomocí technologie DSRC (dle standardů CEN TC278). V současné době v Evropě převládá využití Více …

Jaké technologie přicházejí v úvahu při stavbě mýtného systému?

Při stavbě jakéhokoli mýtného systému pro nákladní vozidla musí Česká republika dodržet ustanovení Směrnice 2004/52/ES, která připouští výběr ze dvou technologií: kombinaci satelitního určení polohy GNSS (nyní GPS, později GALILEO) a mobilní komunikace používající standardy sítí GSM/GPRS a mikrovlnnou komunikaci na frekvenci 5,8 GHz pomocí technologie DSRC (dle standardů CEN TC278). Technologie řešení pro města (jako dnes existují např. v Londýně nebo ve Stockholmu) tato direktiva nicméně neupravuje, protože je zaměřena na zpoplatnění těžké dopravy na dálnicích.