strategická rozhodnutí

Jaká strategická rozhodnutí je nutná udělat před výběrovým řízením na provozovatele mýtného systému po roce 2017?

Klíčovým rozhodnutím, od kterého se odvíjí detailní strategie a akční plány, je volba základního cíle zpoplatnění pomocí mýtného. Zvolit je nutné mezi optimalizací pro výnos, anebo využití mýtného systému pro regulaci dopravy. Bude-li zvolena cesta optimalizace pro výnos, je nutné vytvořit metodiku, podle které bude určován rozsah zpoplatněné sítě s ohledem na vztah výnosnosti jednotlivých úseků a výnosnosti celého systému. Stanovena musí být také rámcová pravidla dlouhodobé tarifní politiky. Pokud se rozhodnutí přikloní k využití mýtného systému pro regulační účely, je nutné stanovit měřitelné regulační cíle. Je nicméně důležité pečlivě analyzovat možnost dosažení stanovených cílů právě pomocí regulace mýtným a Více …