technická interoperabilita

Jaký je rozdíl mezi technickou a smluvní interoperabilitou?

Tyto dvě interoperability lze definovat následujícím způsobem: Technická interoperabilita = využití jedné palubní jednotky ve více zemích, nicméně smluvní vztah i zúčtování mezi uživatelem a výběrčím mýtného zůstává dvojí, resp. několikanásobné. Smluvní interoperabilita = jedna jednotka pro více zemí, uživatel ji získává od poskytovatele, který zajistí smluvní vztahy a zúčtování s více výběrčími.