TollCollect

Může být na pořízení mýtného systému využita metoda partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)?

Ano, může. Pořízení způsobem partnerství veřejného a soukromého sektoru je stále častější i u technologických celků a IT systémů. Lze tak samozřejmě pořídit a provozovat i mýtný systém. Příkladem může být německý satelitní systém společnosti TollCollect. PPP principy se na technologické celky aplikují stejným způsobem jako například na dálnice. Soukromý partner přebírá do své odpovědnosti některou z kombinací návrhu, stavby, provozu a financování. Současně přebírá od veřejného sektoru také přesně specifikovanou část rizik spojených s těmito aktivitami. Nicméně již pořizovací model současného systému nese prvky PPP. Systém odložených plateb umožnil státu hradit náklady na pořízení systému z mýtných výnosů (tj. Více …