vývoj mýtného systému

Jaké jsou hlavní milníky vývoje mýtného systému v České republice?

Hlavní milníky historie systému: 5. 4. 2006: Zahájení prací na implementaci systému generálním dodavatelem, které následovaly po uzavření smlouvy dne 29. 3. 2006 a po výzvě k zahájení prací dne 31. 3. 2006. 1. 1. 2007: Zprovoznění Etapy 1 a zpoplatnění 968 km dálnic a rychlostních komunikací. Díky předregistraci vozidel do systému proběhlo spuštění systému bez větších zpoždění v obsluze řidičů na distribučních a kontaktních místech. 1. 1. 2008: Rozšíření zpoplatněné sítě o vybrané silnice I. třídy. Rozsah byl oproti původním plánům významně redukován, zpoplatněny byly úseky spojující dálniční síť s hraničními přechody a úseky, které by mohly sloužit k Více …