vývoj sazeb

Jak se vyvíjela výše mýtných sazeb?

Výše mýtných sazeb se během provozu mýtného systému od roku 2007 vyvíjela. Mýtné sazby je nutné porovnávat pro konkrétní situace. Důvodem je rozdílná struktura tarifní tabulky, zpoplatněné sítě, regulační zásahy apod. Vývoj mýtných sazeb je ovlivněn následujícími parametry: změnou struktury tarifní tabulky (jiné skupiny dle emisních tříd), změnou struktury zpoplatněné sítě (přidání silnic I.třídy), přidáním regulovaných pátečních sazeb a rozlišením nových kategorií vozidel (BUS). Vývoj výše mýtných sazeb lze zobrazit pro vybrané emisní třídy s určitým počtem náprav platné pro daný typ komunikace. Pro ilustraci uvádíme graf, ve kterém je zachycen vývoj výše mýtných sazeb pro: běžný týden (neodráží páteční zvýšené sazby), Více …