V jakém kraji se vybralo nejvíce, resp. nejméně mýta?

Výběr mýta na zpoplatněné infrastruktuře jednotlivých krajů České republiky je značně rozdílný. Hlavní faktory ovlivňující výši výběru mýta v krajích jsou především:

  • intenzita provozu zpoplatněných vozidel,
  • poměr zpoplatněných silnic I. třídy a dálnic,
  • délka zpoplatněných úseků a
  • geografická poloha kraje ve smyslu transevropské dopravní sítě (TEN-T).

Nejvíce se na mýtných poplatcích vybralo v roce 2013 ve Středočeském kraji, který se podílel na celkových výnosech 29 %.

Naopak nejméně se mýta vybralo v Pardubickém kraji s podílem na celkových výnosech pouhých 0,33 %. Poznamenejme jen, že tento kraj má rovněž nejkratší délku zpoplatněné sítě v Česku.

 

Kraje
Podíl krajů České republiky a hlavního města Prahy na vybraném mýtném a na celkové délce zpoplatněné sítě