Vyvíjí se rozsah zpoplatněné sítě v České republice?

V roce zprovoznění mýtného systému (v roce 2007) spadalo pod mýtnou povinnost 932 km dálnic a rychlostních silnic. V roce 2008 se zpoplatněná síť rozrostla o 172 km vybraných úseků silnic I. tříd a zpoplatněná síť se rozšířila na 1171 km.

Od té doby již nedochází k rozšiřování zpoplatnění vyjma nově budovaných úseků na dálniční síti, které jsou zpoplatňovány postupně tak, jak jsou uváděny do provozu.

tabulka zpoplatnění
Vývoj délky zpoplatněné sítě podle vyhlášek MD

 

* Zdrojem dat v tabulce jsou příslušné vyhlášky MD.